webinar register page

Những cập nhật hàng tháng và Hỏi&Trả Lời từ Phúc Lợi Carewell SEIU 503
Phúc Lợi Carewell SEIU 503 không chỉ giới hạn ở Hỗ Trợ Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe, nhưng chúng tôi còn cung cấp phúc lợi Nghỉ Phép Được Trả Lương (PTO), Nha Khoa, Nhãn Khoa, và Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên (EAP)

Dưới đây là sơ lược về những gì chúng tôi sẽ trình bày trong hội thảo qua mạng này:
1. Quyền Lợi và Điều Kiện
2. Cập Nhật Các Quyền Lợi Hàng Tháng
3. Trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có

Dec 20, 2022 02:00 PM in Pacific Time (US and Canada)

Webinar logo
* Required information
Loading