webinar register page

Webinar banner
Webinarium CAS - Raport o kosztach w budownictwie 2016-2022
Podczas Webinarium nasi Eksperci Maciej Kajrukszto i Jan Gandziarowski zaprezentują wyniki opublikowane w Raporcie oraz przedstawią główne obserwacje dotyczące zmian kosztów w budownictwie w latach 2016-2022, jak również metody dochodzenia roszczeń związanych ze wzrostem kosztów mających miejsce w okresie od IV kw. 2020 do chwili obecnej.

Nov 15, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .