webinar register page

Webinar banner
Hướng dẫn người khiếm thị mua sắm trực tuyến Lazada
để giúp người khiếm thị tự chủ hơn trong việc mua sắm trang bị nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân, Chương Trình Hỗ Trợ Người Mù Sống Tự Lập - Sao Mai - Trung Tâm Vì Người mù Sao Mai xin giới thiệu phần chia sẻ của khách mời Lâm Thanh Bình. Chủ đề chính kì này là "hướng dẫn mua sắm trực tuyến từ ứng dụng Lazada trên thiết bị Android.
Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 9:30 đến 11:00 sáng thứ Tư, ngày 1/6/2022.

Jun 1, 2022 09:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .