webinar register page

Ny Syntese – et udvidet tankesæt for arbejdet med offentlig velfærd V. Christian Nyvang Qvick
Hvor floskelagtigt det end må lyde, er der alligevel noget om snakken: Offentlige ledere har sjældent stået over for mere markante udfordringer end de gør i dag. Borgernes krav til det offentlige er voksende og klimaforandringerne skyller i bogstavelig forstand ind over os og kræver handling fra offentlige myndigheder. Det danske skattegrundlag udfordres af multinationale virksomheder der ikke betaler selskabsskat, løn- og arbejdsvilkår presses af udenlandske arbejdstagere og den demografiske udvikling med et kraftigt stigende antal ældre, der har brug for forskellige offentlige ydelser fra det offentlige, ligger alt sammen et solidt pres på den velfærdsstat vi kender i dag.

Det giver anledning til et millionspørgsmål: Hvordan leder vi den offentlige sektor på en måde, hvor vi fortsat kan levere den samme eller bedre velfærd i en tid med faldende ressourcer, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgerne?

Tankesættet ”Ny Syntese” giver et bud på dette spørgsmål. Tankesættet er inspireret af tankegods fra flere forskellige styringsparadigmer og velfærdsrationaler – herunder ordens- og systemelementet fra det klassiske bureaukrati, effektivitets- og optimeringselementet fra New Public Management, samskabelses- og innovationselementet fra New Public Governance og entreprenørstatens fokus på opbygning af kapacitet til at modstå og håndtere såkaldte ”wicked problems”.

Ny Syntese bliver af mange betragtet som svaret på, hvordan fremtidens offentlige organisationer skal organiseres, ledes og styres, hvilket også er baggrunden for, at et stadigt stigende antal offentlige organisationer eksempelvis opbygger deres ledelsesgrundlag med Ny Syntese som ”bagtæppe”.

På dette webinar får du indsigt i, hvad Ny Syntese handler om – og inspiration til, hvordan du kan omsætte tankerne derfra med henblik på at ruste din organisation til at levere velfærd under fremtidens betingelser.

Mar 3, 2022 09:00 AM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lead Admin.