webinar register page

Digital testing i HTS: BRIEF-2, SRS-2 og d2-R
I dette webinar vil vi gå nærmere inn på hvordan HTS fungerer, og hva som skal til for å bruke HTS. Vi går raskt igjennom nye sikkerhetsoppdateringer, DPIA og de tester som er tilgjengelig. Webinaret er først og fremst rettet mot PPT, men kan også være relevant for aktører i helse.

Oct 17, 2022 12:00 PM in Stockholm

* Required information
Loading