webinar register page

Lunchlezing ‘Sporen van slavernijverleden in Gelderland: Zuid Afrika deel 2
Tijdens de tweede lunchlezing op 3 februari gaat historicus Aschwin Drost in op de latere bezettingsperiode van zuidelijk Afrika onder de VOC. Een boedelinventarislijst met daarop de namen van elf tot slaaf gemaakte vrouwen, mannen en kinderen van de Gelderse zeeofficier Damiaan Hugo Staring vormt het uitgangspunt. Vanuit zijn functie als equipagemeester aan Kaap de Goede Hoop, maar ook privé, blijkt de onlosmakelijke verbondenheid van het koloniale- en slavernijsysteem. Ook spreekt Carine Zaayman, onderzoeker bij het Research Centre for Material Culture tijdens deze lunchlezing over te werk gestelde vrouwen in de vroege Kaapkolonie, naar aanleiding van het artikel dat zij schreef in het recent uitgegeven boek: ‘Slavernij herbezien (onder redactie van Nancy Jouwe, Wim Manuhutu, Matthias van Rossum en Merve Tosun). Ook gaat zij in op hoe verschillende perspectieven in onderzoek en tentoonstellingen naar voren gebracht kunnen worden over deze geschiedenis. Zaayman werkte onder andere mee aan de tentoonstelling ‘Undercover of darkness’ in het Iziko Slave Lodge museum in Kaapstad, Zuid Afrika. Dit deel van de lezing is in het engels.

Feb 3, 2022 12:30 PM in Amsterdam

Webinar logo
* Required information
Loading