webinar register page

Ciclo FALAMOS 13/04/2023
Presentación do traballo "Repensando o TDAH", premio FEAP 2022. O seu autor realizará unha lectura/exposición do traballo, o cal procura unha achega a este trastorno ou síndrome desde unha perspectiva non biomédica, cunha aproximación psicosocial, psicoanalítica, filosófica e literaria a partir da estrutura da traxedia grega.

Apr 13, 2023 08:00 PM in Madrid

* Required information
Loading