webinar register page

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - - 23 czerwca
IV. NOWE PZP: Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

1. Podstawy wykluczenia.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
3. Udostępnienie zasobów.
4. Podmiotowe środki dowodowe
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) obowiązująca od 2021 r. rodzi w praktyce stosowania różnego rodzaju wątpliwości. Ze względu na zgłaszane zapotrzebowanie przygotowaliśmy cykl szkoleń praktycznych dotyczących głównych kwestii związanych z PZP.
W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski serdecznie zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń online Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Bartosz Lipszyc.