webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Saving and Making Money Online / Arbed ac Gwneud Arian ar-lein
This webinar will:
• Discuss online safety when transacting online.
• Provide options for money-saving websites and demonstrate their home pages.
• Give an overview of ways to obtain free goods and how to sell goods by using online marketplaces.

This session will be delivered in English

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Yn y weminar hon byddwn yn:
· Trafod diogelwch ar-lein wrth wneud trafodion ar-lein.
· Darparu opsiynau ar gyfer gwefannau arbed arian a dangos eu tudalennau hafan.
· Rhoi trosolwg o rai o’r ffyrdd y gall unigolion gael gafael ar nwyddau am ddim a gwerthu eu nwyddau drwy ddefnyddio marchnadoedd ar-lein.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Oct 27, 2021 10:00 AM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Digital Communities.