webinar register page

Webinar banner
Hòa giải tranh chấp tài chính, tín dụng, ngân hàng trong bối cảnh bất lợi/đổ vỡ bởi Covid 19
Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế nói chung và ngành tài chính – ngân hàng nói riêng. Tại Việt Nam, bức tranh thị trường tài chính – ngân hàng, bên cạnh một số mảng sáng được ghi nhận, vẫn còn nhiều mảng tối đầy thách thức. Rủi ro khi tình hình nợ xấu gia tăng do sự suy giảm khả năng tài chính của khách hàng có thể bộc lộ rõ hơn do độ trễ tác động của nền kinh tế trong thời gian tới. Trong bối cảnh trên, việc thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác với cá nhân, doanh nghiệp có nguy cơ gặp phải những khó khăn khách quan và chủ quan dẫn đến phát sinh tranh chấp. Vì vậy, việc tìm hiểu và vận dụng các phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả là rất cần thiết.

Nhằm giúp doanh nghiệp có thêm thông tin và gợi ý giải pháp hiệu quả cho tranh chấp tài chính – ngân hàng, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Hòa giải tranh chấp tài chính – ngân hàng trong bối cảnh bất lợi bởi Covid-19”

Aug 25, 2021 02:30 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).