webinar register page

Webinar banner
Stötvågsbehandling - teknologi, behandlingsindikationer och behandlingsprotokoll
En dokumenterad och väletablerad behandlingsmetod som vi gärna berättar lite mer om.

Oct 27, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Helena Eriksson.