webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Načrt izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico
PROGRAM:
9.45-10.00 Registracija in zbiranje udeležencev
10.00-10:10 Pozdravni nagovor
10.10-10.40 Splošni načrt izrednih ukrepov ob
izbruhu karantenskega škodljivega
organizma na rastlinah
10.40-11.10 Načrt izrednih ukrepov za zlato trsno
rumenico v Republiki Sloveniji
11.10-11.45 Razprava

Jun 23, 2022 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .