webinar register page

Webinar banner
WEBINAR: PRESCRIPCIÓ INFERMERA A L’ATENCIÓ PEDIÀTRICA
Des de COIGI encetem una sèrie de sessions amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de la prescripció infermera. En aquesta sessió es vincularà la prescripció de fàrmacs i productes a l'atenció pediàtrica. Webinar organitzat per la comissió d'atenció comunitària del COIGi.

Sep 28, 2021 05:00 PM in Madrid

* Required information
Loading