webinar register page

Webinar banner
Innobreak - Acció preventiva contra el desemparament i el maltractament infantil / Acción preventiva contra el desamparo y el maltrato infantil
Les institucions públiques de molts de països han dissenyat i desplegat tot tipus de programes preventius i d’intervenció per protegir els drets de la infància en contextos familiars d’alta vulnerabilitat.
Els programes més avançats han posat el focus en la detecció precoç i l’acció preventiva de les situacions de desemparament o de maltractament, per reduir així la institucionalització dels menors i prevenir que els infants hagin de ser retirats del seu nucli familiar.
En aquest Innobreak presentarem 2 experiències pioneres en aquest camp:
• AFST - Allegheny Family Screening Tool (Pennsylvania, EEUU).
• PIPPI - Programa d’Intervenció Per a la Prevenció de la Institucionalització (Itàlia).

S’oferirà traducció simultània anglès-castellà.

--

Las instituciones públicas de muchos países han diseñado y desplegado todo tipo de programas preventivos y de intervención para proteger los derechos de la infancia en contextos familiares de alta vulnerabilidad.
Los programas más avanzados han puesto el foco en la detección precoz y la acción preventiva de las situaciones de desamparo o maltrato, para reducir así la institucionalización de los menores y prevenir que los niños deban ser retirados de su núcleo familiar.
En este Innobreak presentaremos 2 experiencias pioneras en este campo:
• AFST - Allegheny Family Screening Tool (Pennsylvania, EE.UU.).
• PIPPI - Programa de Intervención Para la Prevención de la Institucionalización (Italia).

Se ofrecerá traducción simultánea inglés-castellano.

Jun 14, 2022 03:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Toni Codina.