webinar register page

Webinar banner
Cơ hội học bổng: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ RMIT-Sao Mai
Học bổng Chắp Cánh Ước Mơ RMIT-Sao Mai, một học bổng ý nghĩa rất quen thuộc với các bạn khiếm thị.
Vào 9:30 sáng thứ sáu (13/05/2022) sẽ diễn ra buổi giới thiệu về học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ” của trường Đại học Quốc tế RMIT do Trung tâm Sao Mai phối hợp nhận và đề cử hồ sơ.
Tại sự kiện này, quý vị sẽ được giới thiệu về sự ra đời về việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Sao Mai và trường Đại học Quốc tế RMIT về học bổng này trong những năm gần đây. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của ba bạn sinh viên học bổng đang theo học tại Đại học RMIT nhằm chia sẻ đến cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông có thể hiểu thêm về học bổng, chương trình học và những chế độ dành cho các sinh viên khuyết tật của RMIT.
Sự kiện sẽ được tổ chức qua nền tảng Zoom và phát trực tiếp trên trang Youtube của Trung tâm Sao Mai. Liên kết tham gia sẽ được tự động gửi trực tiếp qua email sau khi quý vị điền đầy đủ vào mẫu đăng ký sau đây.
Trước khi tham dự, quý vị cũng nên xem thông tin chi tiết về học bổng tại trang web: https://www.rmit.edu.vn/study-at-rmit/scholarships/future-undergraduate-student-scholarships/opportunity-scholarship/sao-mai-center-for-the-blind-opportunity-scholarship

May 13, 2022 09:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .