webinar register page

Webinar banner
Så påverkar urvalet försäljningsresultatet
I alla undersökningar visar det sig att de som säljer mest är mer aktiva, gör fler affärssamtal irl eller online. Tar fler initiativ för att skapa affärer. Av den anledningen så söker många efter säljare som de upplever hungrigare, mer tävlings orienterade eller det gamla uttrycket "Hunters" istället för "Farmers". Alla är dessa ord är uttryck för att de vill rekrytera säljare som är mer aktiva, gör fler kundbesök etc. Så varför inte mäta det istället för personens personlighet som så ofta görs i stället. I urvalsprocesser nyttjar vi forskningen om Säljhinder där vi mäter faktorerna som gör en säljare mer aktiv och samtidigt, finns det något som hindrar säljaren att få utlopp för sin motivation, sin målfokusering dvs sin hunger, sin tävlingsinstinkt eller vara en Hunter. Vill du veta mer så anmäl dig till detta webinar.

Nov 16, 2022 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .