webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Using Digital Storytelling for Online Content Creation / Defnyddio Straeon Digidol ar gyfer Creu Cynnwys Ar-lein
Digital Storytelling allows users to create short videos on their devices: This can be particularly useful if you want to create short case study videos or online content for use on social media platforms.
This webinar will:
• Give an overview of why Digital Storytelling is useful and provide some key considerations to get you started.
• Provide a step-by-step guide to Digital Storytelling using the Adobe Spark Video on an Apple device and the Cyberlink PowerDirector App on an Android device.
• Discuss potential applications of Digital Storytelling as a method for online content creation, its limitations and potential uses.

This session will be delivered in English.

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Mae Straeon Digidol yn galluogi defnyddwyr i greu fideos byr ar eu dyfeisiau: Gall hyn fod yn hynod ddefnyddiol os ydych chi eisiau creu fideos astudiaethau achos byr neu gynnwys ar-lein i’w ddefnyddio ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd y weminar hon:
• Yn egluro pan mae Straeon Digidol yn ddefnyddiol, ac yn rhoi ystyriaethau allweddol ar suti ddechrau arni.
• Yn rhoi canllaw ar sut i greu Straeon Digidol gan ddefnyddio Adobe Spark Video ar ddyfais Apple ac Ap Cyberlink PowerDirector ar ddyfais Android.
• Yn trafod ffyrdd posib i ddefnyddio Straeon Digidol fel dull ar gyfer creu cynnwys ar-lein, gan fwrw golwg ar ei gyfyngiadau.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Dec 15, 2021 10:00 AM in London

* Required information
Loading