webinar register page

Webcast Programu Bezpieczna Chemia - Jak zapewnić stabilność sektora chemicznego w niestabilnych czasach? Produkcja, ludzie, bezpieczeństwo.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego serdecznie zaprasza na pierwsze w 2022 roku wydarzenie w ramach Programu Bezpieczna Chemia, które odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w formule online.

Z zaproszonymi ekspertami będziemy rozmawiać o wyzwaniach, potrzebach i rozwiązaniach dla branży chemicznej w odpowiedzi na aktualne otoczenie społeczno-gospodarcze oraz nieprzewidziane sytuacje ostatnich czasów.

Ramowa agenda webcastu Bezpieczna Chemia:

10.00 - 10.10 Wprowadzenie - Prezentacja PIPC
• dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji PIPC
• Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji PIPC

10.10 - 10.30 Rozmowa otwierająca
• dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC
• Piotr Grobelny, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC, PCC Rokita

10.30 - 10.50 Rozmowy eksperckie
• Agnieszka Majchrzak– Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Procesowego w Biurze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, PKN ORLEN
• Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska

10.50 - 11.05 Wystąpienie eksperckie: Świadomość zagrożeń w branży chemicznej a kompetencje pracownika w niestabilnych czasach
• dr Agnieszka Gajek, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

11.05 - 11.25 Rozmowy eksperckie
• Kamil Czepielewski, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Procesowego, ANWIL
• Michał Motyka, Sales Marketing Manager, Dräger Polska

11.25 - 11.40 Wystąpienie eksperckie
• dr hab. Anna Rabajczyk, profesor instytutu – NP, CNBOP-PIB

11.40 - 12.00 Rozmowy eksperckie
• Wojciech Józefowicz, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Informatyki, Grupa Azoty S.A.
• Henryk Kubiczek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty S.A.
• Magdalena Trzos, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesowego, LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

12.00 - 12.10 Podsumowanie spotkania

Apr 4, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .