webinar register page

DCW Gweminar Apiau Synhwyraidd
Apiau Synhwyraidd

Bydd Cymunedau Digidol Cymru yn adolygu adnoddau ar-lein a digidol i wella ysgogiad gwybyddol ac adnoddau i ganolbwyntio ar gysgu’n well ac ymlacio. Mae’r meysydd y byddwn yn eu trafod yn cynnwys: Apiau gweledol; Apiau ar gyfer myfyrio; Apiau ar gyfer cadw’n brysur; ac apiau olrhain hwyliau.

Cyflwynir y sesiwn hon yn Gymraeg. This session will be delivered in Welsh.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Mar 30, 2022 02:00 PM in London

* Required information
Loading