webinar register page

Webinar banner
Tunnetaidot toimivan tiimin työkaluna -webinaari
Miten omaa tunneälyään voi kehittää? Miten kunkin tiimin jäsenen vahvuudet saadaan tukemaan tiimin toimivuutta? Miten tiimi saadaan toimimaan innostuneesti yhteisen tavoitteen eteen?

Erinäiset päätökset ja linjaukset tehdään sosiaali- ja terveysalalla tiimeissä. Jos asioista ei keskustella avoimesti, tiimityö ei toimi eikä haastavien tilanteiden käsittely suju. Moni tiimi kärsii myös vuorovaikutustaitojen puutteesta. Jotta tiimi olisi toimiva, tarvitaan tiimiälyä, tunneälyä ja kohtaamisen taitoja. Kun kunkin vahvuudet saadaan tiimissä näkyviksi, ryhmä muodostuu enemmän kuin osiensa summaksi.

Tässä webinaarissa käsitellään toimivan tiimin rakennusaineita ja tiimin jäsenten eri rooleja. Webinaarissa käydään läpi myös hyväksi havaittuja harjoituksia ja arjen esimerkkejä erilaisista tiimitilanteista. Ymmärtämällä erilaisia mieltymyksiä ja työskentelytyylejä tiimin keskinäinen arvostus kasvaa.

Webinaarin vetää sairaanhoitaja (AMK), TtM ja tohtorikoulutettava Mari Seppänen, joka on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla niin asiakastyössä kuin asiantuntijatehtävissä. Hän on moninaisten työrooliensa myötä saanut tarkkailla tiimien toimivuutta useista näkökulmista. Marilta ilmestyy webinaarin aiheesta teos Näin selviät tiimin jäsenenä – Tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla. Hän on aiemmin kirjoittanut myös suositun teoksen Tunnetaidot voimavarana – Opas sosiaali- ja terveysalalle.

Tilaa Marin kirjat webinaaritarjoushinnoin 15.8.2022 mennessä täältä:
https://www.sosiaalialantietopalvelu.fi/tunnetaidottyokaluna_tarjous

Aug 10, 2022 06:00 PM in Helsinki

* Required information
Loading