webinar register page

Webinar banner
Khởi đầu thuận lợi - Mọi điều cần biết dành cho Nhà Bán Mới
Lớp học sẽ xoay quanh các kiến thức tổng quan về việc bán hàng trên sàn TMĐT Tiki mà Nhà Bán mới cần quan tâm, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách tìm kiếm các đầu mối thông tin và tài liệu hướng dẫn.

✅ Giới thiệu về sàn TMĐT Tiki
✅ Các bước bán hàng cơ bản
✅ Mô hình vận hành và các lưu ý quan trọng
✅ Bộ công cụ khuyến mãi
✅ Lộ trình phát triển bền vững cùng TIki
✅ Kênh thông tin liên hệ khi Nhà Bán cần hỗ trợ

Lớp học hoàn toàn miễn phí!

Nov 17, 2022 10:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .