webinar register page

Webinar banner
Veebiseminar: "Koostöö ekspordis - toimivad koostöömudelid välisturgudele jõudmiseks“
Veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi.

Teemad:
- Millest alustada, et koostöö täidaks oma eesmärki?
- Miks teha koostööd teiste toidutootjatega? Erinevad võimalused selleks.
- Parimad koostöö näited tootmises, tootearenduses ja ekspordis.
- Kuidas mõjutab sihtturg tootearendust, turundustegevust ja müügikanalite valikut?
- Koostöö Jaapani partnerite ja eesti ettevõtete vahel.
- Millised on eeldused ühissaadetise kokkupanemiseks? Milline eeltöö, kogemus ja turu tundmine on selleks vajalik?
- Millised on sagedasemad vead ekspordi planeerimisel ja kuidas neid vältida?
- Kuidas teha välismessil tulemuslikku koostööd konkurendiga?
- Vajalikud ettevalmistused Aasia turgudele sisenemiseks ja tegurid, mis edu toovad.
- Olulised sammud tootearenduses ja teadus partneri leidmisel kasutades EAS-i toetusmeetmeid.

Esinejad:
„Koostöö – lihtne teoorias keeruline praktikas. Millest alustada, et õnnestuda?“ Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Maamajanduse ökonoomika õppetooli juht, professor, Teadmussiirde pikaajalise ühistegevuse programmi juht.
“Siidrikoja - Kodas ekspordi koostöö kogemus Hiinas” Ingrid Grünvald, Kodas ekspordijuht
“Koostöö ettevõtetega messidel ja ekspordikonsultandiga Aasia turule sisenemisel” Kristi Lehtis, Chocolala OÜ asutaja
“Jaapan - koostöö ja ühine eksport” Janne Funk, Organic Estonia ekspordinõunik
“EAS-i tooteinnovatsiooni projektides osalemine ja võimalused tootearenduseks teadusasutustega” Kristi Kõrge, EAS arenduskoostöö ekspert

Veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Oct 11, 2022 02:00 PM in Helsinki

* Required information
Loading