webinar register page

Webinar banner
Infopäev - veebiseminar: “Pakendi innovatsioon- olulised trendid ja uudsed lahendused toidutootjatele”
Infopäev - veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. Veebiseminar on järjekorras kolmas 2023.a toimuvast kuueosalisest veebiseminaride sarjast.

Veebiseminari sisu:
- Millised tulevikupuidust pakendid on asendamas plastpakendeid?
- Kuidas töötatakse välja tselluloosil põhinevat kilet?
- Kus valdkonnas kasutada 3D printimislõnga?
- Innovatiivsed uued tootenäidised pakenditootjatelt ( UPM, Stora Enso, Pulpex).
- Mis oli Maks&Mooritsa hakkliha pakendil erilist, mis tõi reklaamibüroole Rakett “Aasta Turundusteo” auhinna?
- Kuidas läbi e-kaubanduse pakendeid korduvkasutada ja oma ettevõtte keskkonna jalajälge vähendada?
- Millised pakendid võetakse ringlusesse ja mis on nende edasine kasutusvõimalus toidutootjale?
- Kuidas pakendi tootmiskulusid optimeerida ja anda hinnang oma uuele ja loodavale pakendile koostöös K-Print trükikojaga?
- Keskkonnasõbraliku pakendimaterjalide valik ning funktsionaalse kartongpakendi loomine.
- Check-list toidutootjale kartongpakendi tellimiseks.

Esinejad:
- Alder Harkmann - juhatuse liige, Eesti Pakendriringlus OÜ
- Helen Oras, müügijuht, K- Print OÜ
- Jaan Kers - professor, Puidutehnoloogia labori juhataja. Materjali ja Keskkonnatehnoloogia Instituut, TalTech
- Priit Isok - loovjuht, Disainibüroo Rakett
- Triin Parmsoo - kliendikogemuse juht, Itella Estonia OÜ

Veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt "29". märtsiks.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Mar 30, 2023 02:00 PM in Helsinki

* Required information
Loading