webinar register page

Автоматизиране и ускоряване на проектирането с продуктите 2022 на Autodesk
Програма:
• Предизвикателства и решения в машиностроенето през 2022г.
• Иновативни подходи при проектирането на детайли и сглобени единици с Autodesk Inventor 2022
• Нови възможности при симулация и оптимизиране на изделията с Autodesk Inventor Nastran 2022
• Рационално използване на Inventor CAM с цел намаляване времето за създаване на NC програми
• Въпроси и отговори

Oct 12, 2021 03:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .