webinar register page

Webinar banner
Veebiseminar: Kuidas müüa virtuaalsetel turuplatsidel ja vertikaalides?
Veebiseminar toimub programmi Ekspordivägi raames, mille eesmärk on kasvatada Eesti toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. "Kuidas müüa virtuaalsetel turuplatsidel ja vertikaalides?" on kolmas 2021 sügisel toimuvast neljaosalisest veebiseminaride sarjast.

Veebiseminari teemad
• Missugused on toidusektori turuplatsid internetis?
• Missugused on toidusektori vertikaalid internetis?
• Missuguseid strateegiaid erinevad toidusektori ettevõtted kasutavad turuplatsidel ja vertikaalides?
• Parimad näited erinevatest toidusektori brändidest turuplatsidel ja vertikaalides.
• Millele sobiva strateegia valimisel tähelepanu pöörata?

Esineja Martina Vazzoler (IT) töötab Itaalia Toidu Ekspordi Koolis ning omab unikaalseid ja sügavaid teadmisi elektrooniliste turuplatside (marketplaces) kaardistamisel ja nende kasutamisel oma e-poodidega integreerimisel.

Veebiseminaril osalemine on tasuta, kuid selle eest arvestatakse ettevõtele vähese tähtsusega abi kuni 131€ ühe osaleja kohta. Osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 8. novembril.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014-2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“ tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

Nov 10, 2021 02:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marketingi Instituut.