webinar register page

Tekstallianse: God bok, god redaksjon og ryddig manus
For forlagsfolk, forfattere, utgivere, skribenter og tekstarbeidere generelt.

Med: Ane Sjøbu, Iselin Kleppestø Thorsen, Bjørn Arild Ersland og Eirik Bø

«Her har forlaget gjort en slett jobb ...» Det hender rett som det er at en anmelder påpeker at forlaget ikke har gjort jobben sin skikkelig, og et godt prosjekt drukner i støyen fra et dårlig bearbeidet manus. Hvordan unngår vi å havne der? Hvordan bør vi alle, forfattere, redaktører og språkkonsulenter jobbe for at boka skal bli best mulig? Og hvem har ansvar for hva?

Som utgiver, forlegger, redaktør o.l har man et stort ansvar for sluttproduktet, og et ansvar overfor forfatteren for at teksten blir best mulig. Dette gjelder alt fra redigering til korrektur og formgiving. Vi tar oss gjennom prosessene punkt for punkt, og ber deltakerne komme med tilfeller og eksempler som vi kan kommentere og ha som utgangspunkt for en dialog om hvordan vi arbeider med tekst fram mot utgivelse, og hvilke forventninger vi har til hverandre.

Ane Sjøbu har jobbet frilans som oversetter, språkkonsulent og med andre typer bearbeiding og utarbeiding av tekst siden 1994. Hun jobber primært mot norske forlag og direktekunder. Eirik Bø er redaktør i forlaget Pelikanen, mens Iselin Kleppestø Thorsen er redaktør i sakprosaforlaget Hertervig. Bjørn Arild Ersland er forfatter av romaner, sakprosa for både barn og voksne og er også sakprosaredaktør. Han er professor II ved Universitet i Stavanger og tilknyttet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Nov 15, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tekstallianse.