webinar register page

Webinar banner
Środy o zdrowiu z Komisją Europejską. EKUZ, e-recepta, unijny certyfikat COVID-19… Co dalej? Perspektywy i wyzwania w cyfryzacji danych w ochronie zdrowia
Spotkanie online z Natalią Żylińską-Putą, ekspertką ds. cyfryzacji usług w zdrowiu z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej oraz dr. Adamem Kozierkiewiczem, ekspertem ds. ochrony zdrowia, konsultantem w JASPERS, Europejski Bank Inwestycyjny.

Dyskusja dotyczyć będzie problematyki unijnych dokumentów medycznych i cyfryzacji w ochronie zdrowia.

Dla zarejestrowanych dziennikarzy przewidziana możliwość zadawania pytań z pomocą modułu Q&A.

Pytania można przesyłać także już teraz na adres: zdrowie@pap.pl

Będzie ono trzecim z cyklu „Środy o zdrowiu z Komisją Europejską”. Projekt realizowany jest we współpracy z Przedstawicielstwem KE w Polsce.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Oct 27, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe 2 PAP.