webinar register page

Проектиране, производство и симулации с Autodesk Fusion 360
- Представяна на възможностите на Fusion 360, предимства при работа на облачна платформа;
- Проектиране на детайли, сглобени единици и създаване на документация - CAD
- Машинна обработка на детайли с Fusion 360 Manufacture - CAM
- Якостни линейни и нелинейни анализи с Fusion 360 Simulation - CAE
- Генеративен дизайн
- 3D принтиране

Jul 7, 2022 03:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .