webinar register page

Webinar banner
„Jak lokalnie przygotować się na przyjęcie osób pochodzących z Ukrainy? Sytuacja prawna uchodźców i uchodźczyń oraz lokalne programy integracji”
• Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie dla pracowników administracji publicznej na temat „Jak lokalnie przygotować się na przyjęcie osób pochodzących z Ukrainy? Sytuacja prawna uchodźców i uchodźczyń oraz lokalne programy integracji”
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .