webinar register page

Digital Communities Wales Webinar - Online Safety - Email Scams and How to keep your Information Safe / Diogelwch Ar-lein - Sgamiau E-bost a Sut i gadw'ch Gwybodaeth yn Ddiogel
This webinar will:
• Raise awareness of online scams, including examples of real scams.
• Discuss ways to stay safe online, including creating a strong password.
• Demonstrate how to keep your social media account private.

This session will be delivered in English.

Please note that by registering for this webinar, your personal data will be collected and stored on our database. To read our privacy notice for event attendees, please visit http://www.digitalcommunities.gov.wales/privacy-notice/

Yn y weminar hon byddwn yn:

• Codi ymwybyddiaeth o sgamiau ar-lein, sy’n cynnwys enghreifftiau o sgamiau go iawn.
• Trafod ffyrdd o gadw’n ddiogel ar-lein, gan gynnwys creu cyfrinair cryf.
• Dangos sut i gadw'ch cyfrif cyfryngau cymdeithasol yn breifat.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg.

Dalier sylw - Wrth gofrestru gyda'r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a'i storio ar ein bas data. Er mwyn darllen ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau, darllenwch y canlynol http://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd/

Dec 1, 2021 10:00 AM in London

* Required information
Loading