webinar register page

Webinar banner
Le mur mitoyen : droit et obligations - De gemene muur: rechten en plichten
Le mur mitoyen : droit et obligations
par Marc Kadaner, avocat spécialisé en immobilier et professeur en droit civil immobilier à l’Université Libre de Bruxelles
La réforme du Code Civil est l’occasion de faire le point sur certaines questions liées à la mitoyenneté. En effet, le mur de séparation entre deux propriétés est souvent une source d’incertitudes. Comment déterminer si ce mur est mitoyen ou privatif ? Comment s’accorder pour les réparations et qui doit en payer les frais ? Quelles sont les conditions pour s’y appuyer, pour le rehausser ou le reconstruire ? Est-il possible d’isoler un mur pignon en empiétant sur la parcelle voisine et quelles sont les démarches à effectuer ? Ce webinaire sera l’occasion d’aborder ces différentes points en les illustrant.

>Programme complet : https://homegrade.brussels/news/les-webinaires-de-homegrade/


De gemene muur: rechten en plichten
door Marc Kadaner, advocaat gespecialiseerd in onroerend goed en hoogleraar burgerlijk vastgoedrecht aan de Université Libre de Bruxelles
De hervorming van het Burgerlijk Wetboek is een gelegenheid om de balans op te maken van bepaalde vraagstukken in verband met mede-eigendom. De scheidingsmuur tussen twee eigendommen is immers vaak een bron van onzekerheid. Hoe bepaal je of deze muur gemeenschappelijk of privatief is? Hoe kunnen afspraken worden gemaakt over reparaties en wie moet deze betalen? Wat zijn de voorwaarden om er op te steunen, hem te verhogen of te herbouwen? Is het mogelijk een gevelmuur te isoleren door het naburige perceel te betreden en wat zijn de te nemen stappen? Deze webinar biedt de gelegenheid om deze verschillende punten aan te pakken aan de hand van voorbeelden.

> Volledig programma: https://homegrade.brussels/.../de-webinars-van-homegrade/

Dec 14, 2021 12:30 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ASBL HOMEGRADE.