webinar register page

"Zibersegurtasuna enpresan" Jardunaldia Jornada - “Ciberseguridad en la empresa”
Zibersegurtasuna gero eta kezka handiagoa eragiten duen gaia da erakunde guztientzat. Arrazoiak asko dira: enpresaren jarduera geldiaraziko duen eraso bat jasateko arriskua murriztea, isilpeko informaziorako sarbidea babestea, dokumentazioa galtzea saihestea, etab.

Jardunaldi honetan zibersegurtasuneko mehatxuen egoera zein den ikusiko dugu, baita enpresek zein arrisku dituzten, eta zibersegurtasuna modu ezin hobean kudeatzeko edozein erakundek jarraitu beharreko urratsak aztertuko ditugu.

Hartzaileak: jardunaldia enpresaren edo haren sailen baten gaineko erantzukizuna duen edo izango duen edozein pertsonari zuzenduta dago: pertsona ekintzaileak, hainbat negozio-arlotako arduradunak, kudeatzaileak, zuzendariak, etab. Ez da beharrezkoa gaiari buruzko aurretiazko ezagutzarik izatea.

Iraupena: jardunaldiak 90 minutuko iraupena du eta Zoom plataformaren bidez egiten da.

JARDUNALDIA EUSKERAZ IZANGO DA: -
- · -

La ciberseguridad es un tema de creciente preocupación para las personas responsables de una empresa. Las razones son muchas: reducir el riesgo de sufrir un ataque que paralice la actividad de la empresa, proteger el acceso a información confidencial, evitar la pérdida de documentación, etc.

En esta jornada veremos cuál es la situación respecto a las amenazas en ciberseguridad, a qué riesgos se enfrentan las empresas, y analizaremos los pasos a seguir por cualquier organización para gestionar la ciberseguridad de forma óptima.

Destinatarios: la jornada está dirigida a cualquier persona que tenga o vaya tener responsabilidad sobre la empresa o alguno de sus departamentos: personas emprendedoras, responsables de diferentes áreas de negocio, gerentes, directoras, etc. No es necesario disponer de conocimientos previos sobre la materia.

Duración: la jornada tiene una duración de 90 minutos y se realiza a través de la plataforma Zoom

LA JORNADA SE IMPARTIRA EN CASTELLANO: 20 de Octubre y 17 de noviembre
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Basque Cybersecurity Centre Jornadas Sensibilización.