webinar register page

Nová stavebná legislatíva na Slovensku – prehľad pre architektov (hybrid webinár)
Organizátor: Slovenská komora architektov

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) z 1976 bol po takmer 50 rokoch nahradený novou legislatívou. Nahradia ho dva nové zákony - Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2024. Aké sú ciele právnej úpravy, ktoré hlavné zmeny nová legislatíva prináša a ako sa dotknú výkonu povolania architekt, odprednáša odborník na danú tému, vedúci Pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy, Ing. arch. Juraj Šujan.

Webinár sa uskutoční vo formáte hybrid, čo znamená, že sa naň môžete pripojiť online (zoom) alebo ho absolvovať prezenčne v priestoroch SKA (Námestie SNP 18, Bratislava).

REGISTRÁCIA:
(1) Vyplnenie tohto registračného formuláru (nečakajte na potvrdenie a prejdite ku kroku (2))
(2) Úhrada účastníckého poplatku do 26.09 (viď nižšie).

POTVRDENIE O REGISTRÁCII
plus link na online stream bude zaslaný na zadanú emailovú adresu až po potvrdení prijatia úhrady na náš účet (môže trvať niekoľko dní). (Na sledovanie webináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us.)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
členovia SKA: 10 € / ostatní: 30 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
KS: 0558 / VS: 28092022
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Sep 28, 2022 03:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .