webinar register page

Webinar banner
Conferència online 'Preparant el 2022. Invertir amb els mercats en màxims'
Conferència online sobre l’entorn actual dels mercats financers i previsions per a l’any vinent. David Macià, CFA, director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Crèdit Andorrà Asset Management, parlarà sobre els aspectes crítics per prendre les millors decisions d’inversió en el nou any que comença.

El Grup Crèdit Andorrà ofereix assessorament i gestiona més de 4.500 milions d’euros entre fons d’inversió, carteres de gestió discrecional i contractes d'assessorament financer.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .