webinar register page

Webinar banner
PISO webinar - Kategorizacija občinskih cest
Predstavitev sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih cest.

Vsebina:
- razlogi za spremembo kategorizacije občinskih cest,
- merila za kategorizacijo občinskih cest,
- postopek spremembe odloka,
- ureditev ostalih evidenc po spremembi odloka.

00:18:00

* Required information
Loading