webinar register page

Webinar banner
CHARLA PARENTALIDAD POSITIVA “Cómo ayudar a nuestros hijos en la elección estudios y profesión / Nola lagundu gure seme-alabei ikasketak eta lanbidea aukeratzen"
El papel de la familia resulta fundamental como apoyo en el proceso de toma de decisiones que deben tomar nuestros hijos e hijas para definir su proyecto de vida, personal y profesional. Esta charla proporcionará estrategias para ayudarles; itinerarios académicos y laborales al finalizar cada una de las etapas educativas, características del mercado laboral presente y futuro o cuáles son las principa- les competencias que se demandan, serán algunos de los temas que se tratarán.

Familiaren zeregina funtsezkoa da gure seme-alabek beren bizitza-proiektu pertsonala eta profesionala definitzeko hartu behar dituzten erabakiak hartzeko prozesuan laguntzeko. Hitzaldi honek horiei laguntzeko estrategiak eskainiko ditu; hezkuntza-etapa bakoitza amaitzean, ibilbide akademikoak eta lanekoak, egungo eta etorkizuneko lan-merkatuaren ezaugarriak edo eskatzen diren eskumenak, horiek izango dira landuko diren gaietako batzuk.

01:44:00

* Required information
Loading