webinar register page

Webinar banner
Handbok i kommunal skuldförvaltning: Hur balanserar man kostnad mot risk i upplåningen?
Med stigande räntor har skuldförvaltningen inom kommunsektorn, alltså hur kommuner och regioner sköter sin upplåning, fått ökad uppmärksamhet. I en ny räntemiljö är det många som ser över och uppdaterar sina planer och arbetssätt.

Strax före detta webbinarium presenteras en ny rapport från Kommuninvest om hur kommuner och regioner, samt deras bolag, kan gå tillväga för att kontinuerligt väga kostnad mot risk i en balanserad skuldförvaltning. Rapporten har tagits fram i en utförlig process och kommer att ligga till grund för Kommuninvests fortsatta rådgivning på området.

Vilka är nycklarna till framgång i en effektiv och långsiktig skuldförvaltning? Vad är status på skuldförvaltningen inom kommunsektorn? Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna? Hur bör man tänka kring skuldförvaltningen i den nya räntemiljön?

Panel
Maria Viimne, vice vd Kommuninvest
Nabil Mouchi, finansrådgivare Kommuninvest
Erik Törnblom, tf forskningschef Kommuninvest
Maria Vaziri, ekonomichef Skövde kommun
Derk de Beer, ekonomidirektör Upplands Väsby kommun

Sep 27, 2022 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .