webinar register page

Vägen till svensk läkarlegitimation
Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med Socialstyrelsen bjuder in till en temadag den 17 januari 2022 kl. 13-16:30 med syfte att tydliggöra regelverket för vägen till svensk läkarlegitimation för läkare utbildade utanför EU/EES

Jan 17, 2022 01:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.