webinar register page

Vebinaras „Priemonė „E. komercijos modelis COVID-19“
Nuotoliniai mokymai priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“ pareiškėjams
Renginyje pristatysime priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“ finansavimo galimybes ir reikalavimus projektams bei pareiškėjams, taip pat atsakysime į kylančius klausimus. Orientacinė renginio trukmė - 2 val.

Preliminari renginio programa:
- „E. komercijos modelis COVID-19“: priemonės reikalavimai;
- „E. komercijos modelis COVID-19“: remiama veikla;
- Valstybės pagalbos reikalavimai.

Pranešimus skaitys: Gintarė Staknienė - LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja; Andrius Gudaitis - IT ekspertas
Rasa Mockutė - LVPA Projektų vystymo ir vertinimo skyriaus vyresnioji ekspertė.

SVARBU! Informuojame, kad renginys bus įrašomas. Patvirtindami savo dalyvavimą seminare, jūs sutinkate, kad jūsų audiovizualinė informacija (vaizdas, garsas, įvesta prisijungimo informacija: vardas, pavardė) bus matoma kitiems renginio dalyviams.

Informuojame, kad klientų pateiktus duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva.

Sep 2, 2021 10:00 AM in Helsinki

Lietuvo verslo paramos agentūra
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: LVPA Agentūra.