webinar register page

Webinar banner
KADRIS 4: eBOL + eNDM = 100 % avtomatizacija s portalom SPOT
1. januar 2023 in obvezna elektronska oddaja zahtevkov za refundacije nadomestil plače je že pred vrati, zato vas vse, ki se še odločate o vpeljavi elektronske oddaje refundacijskih zahtevkov, vabimo na spletno predstavitev PASTI in PREDNOSTI, ki jih v integraciji s portalom SPOT omogoča modul eNDM sistema KADRIS 4.

Pokazali vam bomo, kako znamo rešiti PASTI priprave in oddaje eNDM zahtevka:
- na podlagi dejanskih ur,
- na podlagi fiksnega obračuna (174) in normiranih ur odsotnosti,
- pri napačno izdanem bolniškem listu,
- pri napačno določenem statusu bolniškega lista (odobren/zavrnjen/izbrisan – s strani urednika odsotnosti),
- pri napačno vnesenem bolniškem listu s strani urednika odsotnosti (vrsta priponke),
- pri napačno izdanem bolniškem listu za zadržanost z dela krajšega ali polnega delovnega časa, ki je v nasprotju s splošno 8-urno dnevno obvezo dela,
- pri preklicu izdanega bolniškega lista, ki je bil predhodno že odobren s strani urednika odsotnosti,
- pri neenakomerno planiranem in razporejenem delovnem času zaposlenih (prednosti t.i. posebnega koledarja).

Na primeru IZKUŠENJ in PASTI naših strank, vam bomo pokazali KLJUČNE PREDNOSTI sistema KADRIS 4, ko imate vse podatke za pripravo in oddajo eNDM zahtevkov zbrane na enem mestu in tako pridobite:
- prihranek časa zaradi odprave ročnega prepisovanja podatkov, ki obenem omogoča ročno popravljanje / vnašanje dodatnih podatkov,
- hitrejšo oddajo zahtevkov na SPOT in naprej na ZZZS,
- hitrejšo obravnavo in povratno informacijo s strani ZZZS,
- točne in zanesljive izračune zahtevkov zaradi prenosa podatkov iz eBOL, plačnega in kadrovskega sistema v eNDM,
- elektronsko arhiviranje vseh zahtevkov na enem mestu,
- poročila o oddanih zahtevkih,
- večjo preglednost nad bolniškimi listi, oddanimi in odobrenimi / zavrnjenimi zahtevki,
- generiranje zahtevkov z avtomatsko izpolnjenimi podatki, ki so obvezni za njihovo oddajo,
- vpogled in pregled oddanih zahtevkov in odobrenih / zavrnjenih refundacij za nazaj

Sep 29, 2022 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Vaša POT za učinkovita digitalna delovna mesta.
* Required information
Loading

Speakers

Mojca Hafner Jereb
Produktna vodja @ČETRTA POT, d.o.o., Kranj
Mojca Hafner Jereb, dipl. organizatorka managementa - smer informatika v organizaciji in managementu, je vrhunska strokovnjakinja za svetovanje in postavitve sodobnih poslovnih sistemov na segmentu upravljanja delovnega časa z več kot 16 let delovnih izkušenj, danes zaposlena kot produktna vodja v podjetju ČETRTA POT. Njen raziskovalni duh je vpleten v razvoj najnaprednejših in sodobnih IT rešitev za digitalizacijo delovnih mest.