webinar register page

Webinar banner
A partición xudicial da herdanza
ORGANIZA: Consello da Avogacía Galega.

DIRIXIDO A: exclusivamente aos letrados e letradas, así como ao alumnado do Mestrado de Acceso á Avogacía, pertencentes aos Colexios da Avogacía galegos.
PREZO: gratuíto.
DATAS: 22 e 23 de decembro.
HORA: 16 horas.

RELATOR: Xosé Avelino Ochoa Gondar, avogado especializado en Dereito Civil, con máis de 35 anos de experiencia xurídica en herdanzas e particións, propiedade ou posesión, entre outras materias.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CONSELLO AVOGACÍA.