webinar register page

Webinar banner
Hội thảo trực tuyến về lúa mì và yến mạch của Úc dành cho thị trường mì Việt Nam / Australian wheat and oats for Vietnam’s noodle market webinar
Do Trung tâm Cải tiến Ngũ cốc Xuất khẩu Úc (AEGIC) cùng Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade) chủ trì. / Hosted by the Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC) and the Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

Hội thảo trực tuyến gồm các nội dung sau-
Chất lượng của lúa mì Úc trong chế biến các sản phẩm mì sợi: Mì kiềm vàng cao cấp (YAN) được chế biến từ lúa mì Úc

Mì sợi Úc (ANW) - loại đặc sản: Cơ hội phát triển sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam

Yến mạch Úc: Lợi ích đối với sức khỏe, Đổi mới sản phẩm- Cơm yến mạch, Mì sợi yến mạch

The webinar will cover-
Quality of Australian wheat for noodle applications: Premium yellow alkaline noodles (YAN) made with Australian wheat

Australian Noodle Wheat (ANW) – a speciality class: Unique product development opportunities for the Vietnamese market

Australian Oats: Health benefits and Product innovation: Oat rice and oat noodles


Đối tượng nên đăng ký tham gia
Thông tin này sẽ có lợi cho các nhân viên kỹ thuật, thu mua và quản lý làm việc trong các công ty xay bột, lĩnh vực sản xuất thực phẩm (công ty sản xuất mì, tiệm bánh), tiếp thị và kinh doanh ngũ cốc cũng như các tổ chức nghiên cứu.

Who should register
This information would be beneficial for technical and management staff employed in flour milling companies, food manufacturing sector (noodle making companies, bakeries), marketing and grain trading as well as research organisations.

Sep 21, 2021 10:00 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Danielle Whitfield.