webinar register page

ABAS-3: Kartlegging av adaptive ferdigheter fra 0-89 år
Webinaret gir deg en oversikt over ABAS-3 som verktøy og en rask innføring i endringer fra ABAS-II til ABAS-3. Webinaret egner seg for alle som arbeider med barn, unge og voksne både i første, andre og tredjelinjetjenester. Verktøyet kan også være relevant for spesialpedagoger i barnehage, skole og boliger som jobber med personer som strever med adaptiv fungering og ønsker et verktøy for å spisse tiltak.
Please choose only one webinar to attend.
Time shows in
* Required information
Loading