webinar register page

Webinar banner
Iriseoirí an Lae Amárach 2023
Modúl Idirbhliana ar Zoom dírithe ar daltaí Iar bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán Ghaeilge.

Ar siúl idir 7 agus 9 Márta 2023.

Á reachtáil ag Ollscoil na Gaillimhe agus Nuacht RTÉ agus TG4 le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Caitríona Nic an tSaoir.