webinar register page

Webinar banner
Microlearning og e-learning med Articulate Rise
Kom til webinar, så skal jeg give dig en hurtig introduktion til hvordan du kan udvikle microlearning og e-learning med Articulate Rise. Du ser, hvordan du anvender blokke med interaktivitet, så brugeren kan træne noget at det, der skal læres.

Sep 28, 2022 01:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .