webinar register page

Webinar: Boklov
Hva er egentlig en boklov, og hva betyr den for de forskjellige aktørene i litteraturfeltet?

Den nye regjeringen har postulert at vi nå skal få en boklov i Norge som skal erstatte den gjeldende bransjeavtalen. Men hva ligger det egentlig i dette? Hva er en boklov, og hvordan kommer den til å se ut? Hvem omfatter den og hvordan vil den skille seg fra dagens avtale? Regjeringen har med dette børstet støv av forslaget til boklov fra 2013 som lå klart fra daværende kulturminister Hadia Tadjik, men som ble skrotet av den påtroppende borgerlige regjeringen. Hvilke saker brant mest den gang, og hva er de nye kampsakene som må sees nærmere på i 2021?

Vi inviterer til et webinar der alle interesserte i feltet er velkomne til både å lytte og spørre. Eirik Bø fra Pelikanen forlag og Einar Ibenholdt fra Gyldendal vil presentere og informere om hva som ligger i ideen om en ny norsk boklov, og alle inviteres til å stille spørsmål og komme med innspill.

Nov 23, 2021 02:00 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tekstallianse.