webinar register page

Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn - varför är det viktigt att ge barn tillgång till litteratur på sitt modersmål?
Under webbinariet kommer får vi höra Eva-Kristina Salameh, med.dr. och leg. Logoped, om läs- och skrivutvecklingen hos flerspråkiga barn och hur man kan stimulera läsinlärning. Vi kommer även få höra Monica Acha Sonesson och Sofia Lager Millton som båda arbetar inom projektet Letterbox Club Sverige, om hur man kan främja läs- och skrivutveckling hos barn med modersmålen somaliska och arabiska – genom ett bokpaket.

Dec 7, 2022 11:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .