webinar register page

Webinar banner
2a Jornada eDCA - Equip de Suport al Dany Cerebral Adquirit
13h Benvinguda
13.10h Taula rodona "Introducció a un cas clínic"
13.55h Testimonial "Experiència de vida després d'un Dany Cerebral Adquirit"
14.20h Cloenda

Jun 8, 2022 01:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mery Aymami.