webinar register page

Webinar banner
Разлика между писмени и устни преводи. Девербализация в устните преводи

01:00:00

Jul 29, 2021 06:39 PM

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Мариана Хил
Устен и онлайн преводач
Мариана Хил е основател и председател на Управителния съвет на Асоциацията на преводачите в България. Основател на „Преводачница Мариана Хил“ – първият и единствен по рода си проект в България, създаден в отговор на нарасналото търсене на преводачески услуги в съвременните условия на разширено и все по-активно присъствие на страната на международната сцена. Мариана Хил е устен преводач, а от 2014 г. и онлайн преводач.